Archive

Kezdőlap
BARACSI LÁSZLÓ

IFJ. BARACSI LÁSZLÓ

A nyugat-magyarország felkelés első hősi halottja Római katolikus vallású paraszti család gyermeke, aki 1921-ben hátrahagyta kecskeméti hentesmesteri állását, hogy a Rongyos Gárda tagjaként harcoljon Nyugat-Magyarország elcsatolása ellen. Elsősorban nekik köszönhető,

VEZÉR FERENC

VEZÉR FERENC

A nők megmentője a szovjet megszállás idején Vezér György néven született 1914. március 23-án, a Szatmár vármegyei Szaniszló faluban. 1926-ban Esztergomban, a szalézi nevelőintézetben tanult, majd a bencés gimnáziumban érettségizett.

KÖRÖSZTÖS KRIZOSZTOM

KÖRÖSZTÖS KRIZOSZTOM

A délvidéki vérengzés mártír szerzetese 1909. január 10-én született Pécsett, Körösztös Vince pécsi hentesmester gyermekeként. A pécsi ciszterci diákéveket követően 1925-ben belépett a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett ferences szerzetesi közösségbe

SEBŐ ÖDÖN

SEBŐ ÖDÖN

A halálra ítélt zászlóalj hőse 1920 július 17-én született Nagykanizsán. 18 évesen már bevonult katonának az 1. budapesti gyalogezredhez. 1940-ben a hadapródiskola elvégzése után felvették a Ludovika Akadémiára, itt továbbtanulva

GAÁL TIBOR

GAÁL TIBOR

A Rongyos Gárda Munkácsot védő hőse 1903-ban született Hódmezővásárhelyen. Apja példáját követve aktívan sportolt, a legszegényebb körülmények között nevelkedett. 1939-ben részt vett a Rongyos Gárda szervezésében, a felvidéki és kárpátaljai

WITTNER MÁRIA

WITTNER MÁRIA

1937. június 9-én született Budapesten. A kezdeti nehéz évek után 1956. október 23-án, a Magyar Rádió ostroma közben csatlakozott a felkelőkhöz, lőszerutánpótlást szállított nekik, illetve oldalkocsis motorkerékpárral a kórházba szállította

MANSFELD PÉTER

MANSFELD PÉTER

1956 fiatal hőse A forradalom alatt, a fegyverszüneti tárgyalások idején csatlakozott a Széna téri fegyveres csoporthoz, melyet Szabó János vezetett. Először el akarták küldeni, mert túl fiatalnak találták, aztán mégis

GÖRGEY JÁNOS

GÖRGEY JÁNOS

A nagyszalánci hős A Kassától délkeletre elhelyezkedő, magyar többségű Nagyszalánc is olyan település volt, mely az első bécsi döntést követően – 85 százalékban magyar terület – Csehszlovákia része maradt, a

EGÁN IVÁN PÁL

EGÁN IVÁN PÁL

1927. január 25-én született Budapesten. Szülei borostyánkői dr. Egán Imre jogász, politikus és puhoni Horváth Mária földbirtokosok. A felsőbb évfolyamok elvégzését követően 1944. augusztus 30-án formálisan besorozták a honvédségbe. November

BRENNER JÁNOS

BRENNER JÁNOS

1931. december 27-én született Szombathelyen. Tanulmányait a szombathelyi Püspöki Elemi Iskolában kezdte meg. 1941 őszén a család Pécsre költözött, ahol a Gyakorló Iskolában, majd a Ciszterci Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1946-tól