A Haza Ifjú Hősei – A Patrióták középiskolai vándorkiállítása

Közös volt bennük, hogy bármikor készen álltak életüket adni hazájukért, nemzetükért. Egy olyan korban, ami talán a legtöbb szenvedést hozta a magyarságra. Az ő történetük a nemzet igaz történelme.

Helytállásuk bizonyítja, hogy még a magyarság számára tragikus XX. század is bővelkedik felemelő történelmi pillanatokban, világra szóló teljesítményekben. Akkoriban magyar ifjak sokasága járta ezt az utat, amit tíz hős életén keresztül mutatunk be.

A hősök kultuszát Magyarország idegen megszállásait követően betiltották. Évtizedekig nem lehetett megemlékezni róluk, tetteiket elferdítették, meghamisították. Legtöbbjükről ma sem esik szó az iskolákban. Kiállításunk kimondott célja, hogy a hősök lelkületéből átmentsünk valamit anyagias, elkényelmesedett és a szellemi kiüresedés felé haladó világunkba. Példamutatásuk ma is időszerű, mert a múlt tisztelete és a szülőföld szeretete nélkül nincs jövőnk a Kárpát-medencében. Ennek előfeltétele, hogy a jövő nemzedékek is át tudják élni az ősök érzületét, és tovább járjanak az elődök ösvényein.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósult középiskolai vándorkiállításunk tablói a XX. század fiatal (35 év alatti) hősei közül tíz példakép életútjának és hősi helytállásának bemutatásával hozzák közelebb a mai diákokhoz az ősök érzületét és az önfeláldozó hazaszeretetet.

Várjuk elérhetőségeinken mindazon Kárpát-medencei középiskolák, valamint művelődési házak jelentkezését, amelyek szeretnék egy vagy két hétre befogadni falaik közé a haza ifjú hőseit.

Patrióták

IFJ. BARACSI LÁSZLÓ

A nyugat-magyarország felkelés első hősi halottja Római katolikus vallású paraszti család gyermeke, aki 1921-ben hátrahagyta kecskeméti hentesmesteri állását, hogy a

Olvasás tovább

VEZÉR FERENC

A nők megmentője a szovjet megszállás idején Vezér György néven született 1914. március 23-án, a Szatmár vármegyei Szaniszló faluban. 1926-ban

Olvasás tovább

KÖRÖSZTÖS KRIZOSZTOM

A délvidéki vérengzés mártír szerzetese 1909. január 10-én született Pécsett, Körösztös Vince pécsi hentesmester gyermekeként. A pécsi ciszterci diákéveket követően

Olvasás tovább

SEBŐ ÖDÖN

A halálra ítélt zászlóalj hőse 1920 július 17-én született Nagykanizsán. 18 évesen már bevonult katonának az 1. budapesti gyalogezredhez. 1940-ben

Olvasás tovább

GAÁL TIBOR

A Rongyos Gárda Munkácsot védő hőse 1903-ban született Hódmezővásárhelyen. Apja példáját követve aktívan sportolt, a legszegényebb körülmények között nevelkedett. 1939-ben

Olvasás tovább

WITTNER MÁRIA

1937. június 9-én született Budapesten. A kezdeti nehéz évek után 1956. október 23-án, a Magyar Rádió ostroma közben csatlakozott a

Olvasás tovább

MANSFELD PÉTER

1956 fiatal hőse A forradalom alatt, a fegyverszüneti tárgyalások idején csatlakozott a Széna téri fegyveres csoporthoz, melyet Szabó János vezetett.

Olvasás tovább

GÖRGEY JÁNOS

A nagyszalánci hős A Kassától délkeletre elhelyezkedő, magyar többségű Nagyszalánc is olyan település volt, mely az első bécsi döntést követően

Olvasás tovább

EGÁN IVÁN PÁL

1927. január 25-én született Budapesten. Szülei borostyánkői dr. Egán Imre jogász, politikus és puhoni Horváth Mária földbirtokosok. A felsőbb évfolyamok

Olvasás tovább

BRENNER JÁNOS

1931. december 27-én született Szombathelyen. Tanulmányait a szombathelyi Püspöki Elemi Iskolában kezdte meg. 1941 őszén a család Pécsre költözött, ahol

Olvasás tovább